Professional publications

De Bekker, D. & M. Zebracki (2014), Het publiek over openbare stadskunst [The public on urban public art]. Agora 30(2): 36-39

Meijer, S. & M. Zebracki (2014), Geografie en kunst – Gemeenschapskunst als katalysator van stedelijke vernieuwing [Geography and art – Community art as catalyst of urban regeneration]. Geografie 23(3): 9–11

Beekmans, M. & M. Zebracki (2014), Rotondekunst met een kwinkslag [Roundabout art with a twist]. Rooilijn 47(1): 16–21

Zebracki, M. (2013), Non-representatieve theorie: De wereld van het onderbewuste [Non-representational theory: The world of the subliminal self]. Geografie 22(5): 24–25

Zebracki, M. & V. De Craene (2013), Recht op ruimte [Right to space]. Agora 29(1): 34–36, in special issue on ‘seksualiteit’ [sexuality]

De Craene, V., M. Zebracki & K. Vermeiren (2013), Seksualiteit in de 21ste eeuw [Sexuality in the 21st century]. Agora 29(1): 4–7, in special issue on ‘seksualiteit’ [sexuality]

Zebracki, M. (2012), Over openbare kunst: Wat het doet of zou moeten doen met mensen in tijd en ruimte [On public art: What it does or should do to people in time and space]. Vrijetijdstudies 30(4): 44–47 (click here for reader’s reaction)

Zebracki, M. & E. Maliepaard (2012), Amsterdam Gay Capital af [Amsterdam Gay Capital back to square one]. Geografie 21(1): 24–25

Zebracki, M. (2011), Naar een geografie van de queer [Towards a queer geography]. Geografie 20(4): 36–39

Zebracki, M. (2011), Het grenzeloze land van Reynaerde [The boundless country of [the Fox] Reynaert]. Geografie 20(2): 30–33 (click here for reader’s reaction)

Zebracki, M. (2010), Geografie en kunst – Entropa: Provocerende kunstgeografie [Geography and art – Entropa: Provocative art geography]. Geografie 19(3): 26–28

Zebracki, M. (2009), Non-representatieve theorie: Belichaamde geografieën [Non-representational theory: Embodied geographies]. Agora 25(5): 36–37

Zebracki, M. & Y. Rijpers (2008), Kunst met sociaal engagement [Art with social engagement]. Agora 24(1): 8–11, published in special issue on ‘kunst’ [art]

Wevers, M., Y. Rijpers & M. Zebracki (2008), De stad als kunstlandschap [The city as artscape]. Agora 24(1): 4–7, published in special issue on ‘kunst’ [art]